Zakres drugiego kolokwium z Mechaniki Płynów – laboratorium

Szanowni Państwo,

Na drugim kolokwium obowiązują następujące zagadnienia:

 1. Strumienica
 2. Linia piezometryczna. Określenie strat na tarcie i strat lokalnych na podstawie przebiegu tej linii.
 3. Pomiar rozkładu prędkości w kanale otwartym
 4. Cechowanie zwężkowego kanału mierniczego typu Venturiego
 5. Odskok Bidone’a
 6. Cechowanie przelewu cienkościennego

Kolokwium z laboratorium Mechanika Płynów

Szanowni Państwo,

Na pierwszym kolokwium z Mechaniki Płynów z laboratorium obowiązują następujące zagadnienia:

 1. Zagadnienia wspólne,
 2. Cechowanie rotametru.
 3. Określenie krytycznej liczby Reynoldsa.
 4. Współczynnik strat lokalnych
 5. Cechowanie zwężki Venturiego
 6. Zastosowanie prawa Hagena-Poiseuille’a.
 7. Pomiar prędkości i rozkładu prędkości powietrza anemometrem stałotemperaturowym.
 8. Współczynnik strat na długości:
 9. Określenie wydatku za pośrednictwem pomiaru rozkładu prędkości. Wyznaczanie współczynnika Coriolisa.

Pomoce projektowe OPHiW

Szanowni Państwo,

Zamieszczam przykład obliczeń zbiorczych do projektu OPHiW oraz zagadnienia na obronę. Obliczenia zbiorcze będą omawiane na najbliższych zajęciach. Do każdego projektu ma być opracowana aksonometria instalacji wentylacyjnej zgodnie z zamieszczonym wzorem (czcionki mogą się różnić). Numerację przewodów najlepiej rozpoczynać od wentylatora. Numeracja w projekcie i aksonometrii ma być taka sama.

OPHiW – zagadnienia na obronę_2018

2018 Obliczenia zbiorcze

Aksonometria