Publikacje

 1. Bołtryk M., Pawluczuk E.: Properties of a lightweight cement composite with
  an ecological organic filler, Construction and Building Materials, 2014, 51, 97–105
 2. Pawluczuk E.: Kształtowanie strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn w betonach recyklingowych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 2, nr 3 (2011), s. 369-376
 3. Bołtryk M., Pawluczuk E.: Modyfikacja wybranych właściwości betonów cementowych na kruszywie z recyklingu. Inżynieria i Budownictwo, R.67, nr 6 (2011), s. 328-331
 4. Bołtryk M., Pawluczuk E.: Wykorzystanie porozymetrii rtęciowej i dyfraktometrii rentgenowskiej w badaniach strukturalnych betonów modyfikowanych pastą asfaltową. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, T. 16, nr 2 (2011), s. 85-92
 5. Bołtryk M., Pawluczuk E., Rutkowska W.: Influence of asphalt addition and consolidation method on the durability of cement concrete. Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 17, nr 4 (2011), s. 476-482
 6. Bołtryk M., Pawluczuk E.: Zastosowanie termicznej analizy rożnicowej i mikroskopii skaningowej w analizie strukturalnej betonów modyfikowanych pastą asfaltową. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna,  T. 16, nr 4 (2011), s. 99-106
 7. Pawluczuk E., Bołtryk M., Małaszkiewicz D.: Kruszywo z recyklingu jako pełnowartościowy składnik betonów cementowych. W: Budownictwo Energooszczędne i ekologiczne: I Konferencja Naukowa: Materiały konferencyjne, Suwałki, 10-11.06.2010 r. oraz w: Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, T.15, nr 2 (2010), str. 51-5
 8. Bołtryk M., Pawluczuk E.: Properties of recycled aggregate concretes modified by asphalt paste. W: 10th International Conference: Modern building materials, structures and techniques: selected papers. Vol.1, Vilnius, Lithuania, May 19-21, 2010,  S. 41-49
 9. Bołtryk M., Pawluczuk E.: Metoda ustalania wody efektywnej w mieszance betonowej na kruszywie z recyklingu. 54 Konferencja Naukowa KILiW PAN „KRYNICA 2008” nt.: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Białystok – Krynica, 21-26 września 2008r., str. 257-264
 10. Bołtryk M., Pawluczuk E.: Metoda ustalania ilości wody dodanej do mieszanki betonowej z kruszywem z recyklingu. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo 32/2008r.
 11. Pawluczuk E.: Influence of attached mortar content on selected properties of recycled concrete  aggregate. 6th International Conference of PHD Students, University of Miskolc, Hungary, August 12-18, 2007, p. 115-120.
 12. Bołtryk M., Małaszkiewicz D., Pawluczuk E.: Basis technical properties of recycled aggregate concrete. The 9th International Conference: Modern Buildings Materials, Structures and Techniques. Vilnius, Lithuania,16-18 May, 2007, (CD-ROM).
 13. Bołtryk M., Pawluczuk E., Dworzańczyk D.: Kruszywo wtórne – właściwości i zastosowanie do betonów zwykłych. 53 Konferencja Naukowa KILiW PAN „KRYNICA 2007” nt.: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Białystok – Krynica, 16-21 września 2007r., str. 61-68.
 14. Bołtryk M., Małaszkiewicz D., Pawluczuk E.: Beton zwykły na kruszywie wtórnym – podstawowe właściwości techniczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo 31/2007r.
 15. Bołtryk M., Pawluczuk E.: Ocena przydatności kruszywa wtórnego do betonów zwykłych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo 31/2007r.
 16. Małaszkiewicz D., Pawluczuk E.: Wpływ kruszywa z recyklingu na wybrane cechy techniczne betonu. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, 18/2006, s.405-410.
 17. Pawluczuk E., Małaszkiewicz D.: Gospodarka odpadami budowlanymi na przykładzie województwa podlaskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo 27/2006, s.249-259.
 18. Orłowski Z., Pawluczuk E.: Wpływ sposobu wyburzania obiektów na łatwość segregacji i recyklingu odpadów. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo 27/2006, s. 239-248.
 19. Pawluczuk E., Ołdakowska E.: Tendencje zmian w zasobach produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo 25/2004r., str. 267 – 276.
 20. Ołdakowska E., Pawluczuk E.: Wiedza i kapitał ludzki w przedsiębiorstwie budowlanym. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo 25/2004r, str. 251-257.
 21. Szypcio Z., Gosk W., Dołżyk K., Pawluczuk E.: Zmodyfikowany warunek Coulomba- Mohra dla piasków. W: II Problemowa  Konferencja Geotechniki „Współpraca budowli z podłożem gruntowym”, Białystok- Białowieża 17-18 czerwca 2004r., str. 181-188.
 22. Matwiejczuk W., Pawluczuk E.: biorstwa budowlanego. W: V dzanie procesem inwestycyjnym w 29. (Raport serii SPR) ; nr 34
 23. Matwiejczuk W., Pawluczuk E.: Konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2002, nr 12, s.34-41.
 24. Nietupska (Pawluczuk) E., Dołżyk K.: Sterowanie przebiegiem procesów budowlanych: W: II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki, Białystok, 23-25 maja 2001 r. , Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2001. s.115-121
 25. Nietupska (Pawluczuk) E., Dołżyk K.: Izolacyjność akustyczna ścian z wyrobów wapienno-piaskowych w odniesieniu do wymagań normowych. W: II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki, Białystok, 23-25 maja 2001 r. Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2001. S.55-62.
 26. Nietupska (Pawluczuk) E., Owczarek S.: Optymalizacja kształtu obudowy budynków o modułowych długościach boków. W: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię: ENERGODOM’2000, Kraków-Zakopane, 25-27 października 2000 r. S.249-258.
 27. Owczarek S., Dołżyk K., Falkowska E., Nietupska (Pawluczuk) E.: Optymalizacja kształtu budynków z kryterium minimum kosztów. Zesz. Nauk. PBiałost. Bud. – Z.20 (2000), s.177-204.