Podstawy Informatyki

Tematyka wykładów

1. Wybrane wydarzenia z historii rozwoju technik komputerowych.
2. Podstawowe pojęcia i definicje. Podział komputerów.
3. Jednostki informacji. Kodowanie. Zamiana bitów w informację
4. Budowa komputera
5. Liczby w komputerze
6. Sieci komputerowe. Ethernet. Internet

Zagadnienia wymagane do zaliczenia przedmiotów:

 1. Wyjaśnij pojęcie informatyka
 2. Wyjaśnij pojęcie program komputerowy
 3. Jakie sąmetody wykonywania programu komputerowego
 4. Wyjaśnij pojęcie algorytm
 5. Metody zapisu algorytmów
 6. Wyjaśnij pojęcie hardware i software
 7. Wyjaśnij czym są kody ASCII
 8. Wyjaśnij co to jest UNICODE
 9. Wyjaśnij jak powstaje dźwięk cyfrowy
 10. Wymień najważniejsze elementy płyty głównej
 11. Wyjaśnij czym jest chipset i jaka jest jego rola w systemie komputerowym
 12. Wyjaśnij czym jest częstotliwość bazowa (zewnętrzna) w systemie komputerowym.
 13. Wyjaśnij czym jest BIOS w systemie komputerowym.
 14. Wyjaśnij co to są liczby stało-przecinkowe
 15. Wyjaśnij co to są liczby zmienno-przecinkowe
 16. Jakie są główne komponenty sieci komputerowej
 17. Wyjaśnij czym jest technologia Ethernet
 18. Wyjaśnij co to jest model OSI w sieciach komputerowych.
 19. Wyjaśnij czym jest adres IP. Podaj przykład numeru.
 20. Wyjaśnij czym jest maska podsieci.

Termin zaliczenia:

 • 21.12.2017, godz. 8;15, Aula B,
 • 18.01.2018, godz. 8:15, Aula B – zaliczenie poprawkowe