KONSULTACJE W DNIU 04/01/2017 ODBĘDĄ SIĘ OD 9:15 DO 11:00.

 

mgr inż. Julita Krassowska

pok. 207
e-mail: j.krassowska@pb.edu.pl

Katedra Konstrukcji Budowlanych
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45E