Zespół Dydaktyczny Architektury Krajobrazu

  • dr hab. Jerzy Grygorczuk
  • dr inż. arch. Dorota Gawryluk
  • dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
  • dr inż. arch. Sławomir Wojtkiewicz
  • mgr inż. arch. Monika Jaros
  • mgr inż. arch. Wojciech Matys