Kolokwium nr 2 PD z dn. 12.01.2018 oraz ważne terminy

Ważne terminy:

  • 23.01.2018 – projekt + wykład w godz. 8.15-12.00 (na zajęciach projektowych poprawa kolokwium nr 2 i oddanie projektu), sala 213A
  • 24.01.2018„odrobienie projektu + 1/2 wykładu z 19.01.2018” – godz. 8.15-11.00 – w tym terminie odbędzie się również egzamin „0”, sala 017A
  • 31.01.2018 – egzamin termin podstawowy, godz. 8.15-10.00, sala 213A
  • 09.02.2018 – egzamin poprawkowy, godz. 9.15-11.00, sala 213A