Wyniki egzaminu z przedmiotu DRZiOD (sem. VI, studia stac. I stopnia) z dn. 26.06.2018

Każde z 5 pytań opisowych punktowane było za max. 4 pkt., a każde z 5 definicji – za 1 pkt. 15 osób na 25 piszących (60%) otrzymało oceny pozytywne, pozostałe 10 osób musi ponownie przystąpić do egzaminu, którego poprawa odbędzie się w dniu 18.09.2018 o godz. 9.00 w sali 214A. Z pracami można zapoznać się we wtorek 3 lipca w godz. 10.00-12.00 lub po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wyjazd badawczo-naukowy, nie będzie mnie na Wydziale od 20.06.2018 (do południa jeszcze będę) do 22.06.2018. Zajęcia w dniu 21.06.2018 zostały odrobione po uzgodnieniu ze studentami w dniu 18.06.2018.

Zaszufladkowano do kategorii ważne

Wyniki poprawy kolokwium z PDUiS z 28.06.2018

W przypadku osób poprawiających tylko jedną część ocena z kolokwium wynika z sumy punktów z części pierwszej zaliczonej 7 czerwca i z części drugiej zaliczonej 18 czerwca. Skala ocen przy poprawie podniosła się o 0,25 pkt. Ocena końcowa z przedmiotu będzie uwzględniała jednak to czy ktoś zaliczył wszystko w I terminie, czy dopiero po poprawie (średnia z pierwszego i drugiego podejścia).

Odrobienie zaległych zajęć

 1. Drogowe roboty ziemne i odwodnienie dróg oraz Projektowanie dróg, ulic i skrzyżowań (VI sem. I stopnia):
  – 29 maja godz. 16.00-19.00 w sali 017A;
  – 5 czerwca godz. 10.15-12.00 w sali 205A (wykład DRZiOD);
  – 8 czerwca godz. 10.15-14.00 w sali 017A (ćwiczenia z DRZiOD i PDUiS)
  – 11 czerwca godz. 10.15-12.00 w sali 212A (wykład DRZiOD).
 2. Skrzyżowania i węzły drogowe (III sem. II stopnia):
  – 29 maja godz. 10.15-12.00 w sali 205A;
  – 12 czerwca godz. 10.15-12.00 w sali 205A.
 3. Infrastruktura drogowa (I sem. II stopnia):
  – 4 czerwca godz. 8.15-10.00 w sali Aula B – wszyscy chętni z grup P1, P2 i P3;
  – 11 czerwca godz. 8.15-10.00 w sali 205A – wszyscy chętni z grup P1, P2 i P3;
  – 18 czerwca godz. 8.15-10.00 w sali 205A – wszyscy chętni z grup P1, P2 i P3.
Zaszufladkowano do kategorii ważne