członkostwo w SITK RP

Polecane

Studentów specjalności drogowej zachęcam do zapisywania się do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 🙂  Członkostwo jest dobrowolne i powinno wynikać z chęci integrowania się ze środowiskiem drogowców. Szczegóły dotyczące działalności SITK oraz Koła Zakładowego działającego na Politechnice Białostockiej w menu SITK RP.

Zaszufladkowano do kategorii inne

TERMINY EGZAMINÓW – sem. 2019/2020Z

 • Projektowanie dróg (sem. II, studia stac. II st.)
  • podstawowy: 7 lutego 2020 r., godz. 15.00-17.00, sala 217A
  • poprawkowy: 14 lutego 2020 r., godz. 10.00-12.00, sala 217A
 • Skrzyżowania i węzły drogowe (sem. III, studia niestac. II st.)
  • podstawowy: 1 lutego 2020 r., godz. 12.00-14.00, sala 217A
  • poprawkowy: 15 lutego 2020 r., godz. 10.00-14.00, sala 017A
Zaszufladkowano do kategorii ważne

TERMINY EGZAMINÓW – sem. 2018/2019L

 • Drogowe roboty ziemne i odwodnienie dróg (sem. VI, studia stac. I st.)
  • podstawowy: 28 czerwca 2019 r., godz. 10.00-12.00, sala 217A
  • poprawkowy: 20 września 2019 r., godz. 10.00-12.00, sala 217A
 • Skrzyżowania i węzły drogowe (sem. III, studia stac. II st.)
  • podstawowy: 28 czerwca 2019 r., godz. 12.00-14.00, sala 017A
  • poprawkowy: 20 września 2019 r., godz. 12.00-14.00, sala 017A
 • Projektowanie dróg (sem. II, studia niestac. II st.)
  • podstawowy: 29 czerwca 2019 r., godz. 09.00-11.00, sala 017A
  • poprawkowy: 20 września 2019 r., godz. 08.00-10.00, sala 017A
Zaszufladkowano do kategorii ważne

Przekrój 2 minus 1

 

Ostatnie doświadczenia z kilku państw pozwalają zauważyć pewien wspólny kierunek poszukiwań nowych rozwiązań zarządzania ruchem zorientowany na przekrój drogowy typu „2 minus 1”. Jego zasadniczym celem jest umożliwienie zorganizowania ruchu wszystkich użytkowników drogi w obrębie jednojezdniowego przekroju drogi o jednym, lecz dwukierunkowym pasie ruchu oraz obustronnych przestrzeni przy jej krawędziach przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego, wyznaczonych oznakowaniem poziomym. W artykule pt. „Przekrój drogi „2 minus 1″ – ocena możliwości zastosowania na drogach samorządowych w Polsce” w czasopiśmie Drogownictwo 12/2018 opisano sposób, w jaki dostosowano istniejącą drogę do przekroju poprzecznego 2-1, wyniki badań pracy takiego przekroju drogowego na drodze powiatowej w powiecie chojnickim oraz rekomendacje dotyczące zastosowania tego typu przekroju drogowego.

Polecam również inny artykuł: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/czy-przekroj-2-minus-1-podniesie-bezpieczenstwo-pieszych-i-rowerzystow-52917.html