Wykład z Mechaniki Budowli

Zamieszczona została prezentacja z wykładu, który powinien odbyć się w dniu 23 marca (studia stacjonarne) lub 29 marca (studia niestacjonarne).
Zapraszam do korzystania, proszę zwrócić uwagę na komentarze, gdzie starałem się zamieścić uwagi i wyjaśnienia dotyczące prezentowanych zagadnień

Wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczone zostały wyniki części teoretycznej egzaminu z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych.

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia niestacjonarne zamieszczone zostały wyniki części zadaniowej i teoretycznej egzaminu z Mechaniki Budowli na studiach niestacjonarnych.

Zaszufladkowano do kategorii Egzamin

Podział na grupy na egzamin z Mechaniki Budowli

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczony został podział na grupy na egzamin z Mechaniki Budowli. Proszę przyjść na egzamin w wyznaczonym terminie.

Osoby, które przyjdą na egzamin z inną grupą nie zostaną dopuszczone do pisania egzaminu.

Zaszufladkowano do kategorii Egzamin

Pytania na egzamin teoretyczny

W zakładce Pliki zamieszczone zostały pytania egzaminacyjne na egzamin teoretyczny. Pytania zostały przypisane do poszczególnych efektów kształcenia. Z każdej grupy losowane będzie jedno pytanie. Zaliczenie efektów kształcenia EK_2 następuje po zdobyciu minimum 4pkt, zaś pozostałych efektów po zdobyciu minimum 6pkt.

 

Zaszufladkowano do kategorii Egzamin