Egzamin poprawkowy – studia niestacjonarne

Osoby, które mają zaliczony egzamin, ale nie mają zaliczonych wszystkich Efektów Kształcenia przychodzą na egzamin teoretyczny na godz. 9:00.

Osoby, które nie zaliczyły egzaminu na podejściu podstawowym przychodzą na godz. 9:30. Najpierw pisana jest teoria, a potem zadania.

Podział na grupy zamieszczony został w zakładce Wyniki w sekcji Egzamin podsekcji Studia niestacjonarne.

Egzamin poprawkowy – studia stacjonarne

Zostały zamieszczone wyniki egzaminu poprawkowego z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych.

Osoby, które ze względu na egzamin z Fundamentowania nie podeszły do egzaminu w poniedziałek, proszę o pojawienie się na egzaminie w sobotę o godz. 11:45. Najpierw będzie pisana część zadaniowa, a potem część teoretyczna.

Wymagania na egzamin z Mechaniki Budowli

Wymaganie na egzaminie:

 1. Na egzamin przychodzi się z grupą do której jest się przypisanym. Podział na grupy znajduje się na stronie.
 2. Nie jest wymagany strój galowy, ale proszę nie przychodzić na egzamin w ubraniu wakacyjnym.
 3. Przyniesione torby i plecaki na czas egzaminu zostaną złożone pod ścianą.
 4. Na czas egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone (nie wyciszone). Dzwoniący lub wibrujący telefon uznany będzie za niedozwoloną pomoc i oznaczać będzie koniec egzaminu.
 5. Egzamin pisany jest na jednej białej czystej kartce xero. Egzamin można pisać ołówkiem lub długopisem. Można używać kolorów, za wyjątkiem czerwonego (lub jego odcieni).
 6. Praca musi zmieścić się na jednej kartce, zapełnienie jej nieupoważnia do skorzystania z kolejnej. Rysunki proszę robić niezbyt duże, ale też nie w wersji mikro,
 7. Można używać kalkulatorów, ale tylko z podstawowymi funkcjami (mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie), bez funkcji matematycznych i możliwości rozwiązywania układów równań.
 8. Niesamodzielność pracy (ściąganie, rozmowa, korzystanie z niedozwolonych pomocy – kalkulatory z rozbudowanymi funkcjami, komórki) oznacza ocenę niedostateczną na egzaminie, utratę wszelkich bonusów na egzaminie poprawkowym oraz utratę prawa do ewentualnej obniżki wymaganych do zaliczenia punktów.

Wymagania dotyczące rozwiązania zadań

 1. Jeżeli wymagane jest rozwiązanie układu równań w zadaniu, to rozwiązanie musi znaleźć się na pracy. Brak rozwiązania układu równań (podanie tylko samych niewiadomych) zostanie potraktowane jako ściąganie i dalsze rozwiązanie nie będzie punktowane.
 2. Rozwiązanie układu równań można prowadzić na samych liczbach, bez zapisywania jednostek, jednak rozwiązanie (X1, X2 czy też Z1, Z2) muszą być zapisane z jednostkami. Podobnie wartości przemieszczeń wirtualnych dij czy reakcji wirtualnych rij muszą być podawane z jednostkami. Brak jednostek oznacza mniejszą liczbę punktów za prawidłowe rozwiązanie.
 3. Jednostki muszą znajdować się na każdym wykresie sił wewnętrznych lub linii wpływu. Jednostki można zapisywać obok wykresu, a na wykresie nanieść tylko same wartości liczbowe.