Egzamin teoretyczny

Zamieszczone zostały wyniki z części teoretycznej z egzaminu z Mechaniki Budowli.

We wrześniu można poprawiać cały egzamin (zadania, teoria, EK SiD), można też poprawiać tylko wybraną część egzaminu. Punkty bonusowe oraz zdobyte punkty przechodzą na poprawę. W przypadku pisania poprawy, z każdej części (zadania, teoria, EK SiD) do zaliczenia egzaminu będzie brana wyższa liczba punktów.

Zaszufladkowano do kategorii Egzamin

Efekty kształcenia z Mechaniki Budowli i powiązane z nimi pytania egzaminacyjne

Efekty kształcenia z przedmiotu Mechanika Budowli:

 • EK 1 (praca konstrukcji prętowych) – pytania 8-17, 24-25 oraz 36
 • EK 2 (statyka i dynamika konstrukcji) – pytania 1-8 (część nr 2)
 • EK3 (metoda sił) – pytania 18-23
 • EK4 (metoda przemieszczeń) – pytania 26-32
 • EK5 (linie wpływu) – pytania 1-7 oraz 33-35
 • EK6 (obrona zaprezentowanego rozwiązania)

 

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczone zostały wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli (część zadaniowa).

Osoby, które uzyskały więcej niż 96pkt mogą zaliczać tylko EK (Stateczność i Dynamika), mogą też oczywiście pisać całą teorię. Osoby, które mają niezaliczony dowolny inny EK, mogą go zaliczyć na części teoretycznej.

Warunkiem zaliczenia EK (SiD) jest zdobycie min 4pkt, warunkiem zaliczenia dowolnego innego EK jest zdobycie min. 6pkt (jeżeli jest jedno pytania z tego efektu), 11pkt (dwa pytania), 15pkt (trzy pytania) lub 18pkt (cztery pytania).

Jeżeli w danej grupie nie zostanie wylosowane pytanie z danego EK, na prośbę studenta zostanie wylosowane dodatkowe pytanie z zakresu odpowiadającego danemu EK.

Podział na grupy na egzamin z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczone zostały listy z podziałem na grupy na egzamin z Mechaniki Budowli. Nie istnieje możliwość przyjścia na egzamin z inną grupą niż z tą do której jest się przypisanym.

Na listach nie ma osób, które mają niezaliczone ćwiczenia i/lub projekty. Osoby takie, które chciałyby pisać egzamin proszę o kontakt. Warunkiem zaliczenia egzaminu przez te osoby jest zdobycie minimum 50,5pkt (obligatoryjnie, bez możliwości obniżenia punktacji) oraz zaliczenie wszystkich efektów kształcenia w czasie egzaminów.

Zaszufladkowano do kategorii Egzamin

Egzamin na studiach niestacjonarnych

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin podsekcji Studia niestacjonarne zostały zamieszczone wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli na studiach niestacjonarnych.

Osoby, które zaliczyły egzamin, lecz nie zaliczyły któregoś  Efektu Kształcenia na podejściu poprawkowym zaliczają tylko EK.

Zaszufladkowano do kategorii Egzamin

Egzamin – studia niestacjonarne

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia niestacjonarne zamieszczona została lista z podziałem na grupy.

Zamieszczono także listę z liczbą punktów bonusowych na egzamin.

Zmianie też uległy godziny rozpoczęcia egzaminów.

Kolokwia poprawkowe

Kolokwium poprawkowe nr 4

 • poniedziałek 8:15 (Aula A) grupy – A,D,E
 • poniedziałek 12:15 (WB 205A) grupy – B,C

Poprawa najgorzej napisanego kolokwium

 • wtorek 8:30 (WB 205A) – podział na grupy po kolokwium poprawkowym nr 4
 • wtoekj 10:15 (WB 205A) – podział na grupy po kolokwium poprawkowym nr 4

Egzamin – wymagania


Wymaganie na egzaminie:

 1. Na egzamin przychodzi się z grupą do której jest się przypisanym. Podział na grupy znajduje się na stronie.
 2. Nie jest wymagany strój galowy, ale proszę nie przychodzić na egzamin w ubraniu wakacyjnym.
 3. Przyniesione torby i plecaki na czas egzaminu zostaną złożone pod ścianą.
 4. Na czas egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone (nie wyciszone). Dzwoniący lub wibrujący telefon uznany będzie za niedozwoloną pomoc i oznaczać będzie koniec egzaminu.
 5. Egzamin pisany jest na jednej białej czystej kartce xero. Egzamin można pisać ołówkiem lub długopisem. Można używać kolorów, za wyjątkiem czerwonego (lub jego odcieni).
 6. Praca musi zmieścić się na jednej kartce, zapełnienie jej nie upoważnia do skorzystania z kolejnej. Rysunki proszę robić niezbyt duże, ale też nie w wersji mikro,
 7. Można używać kalkulatorów, ale tylko z podstawowymi funkcjami (mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie), bez funkcji matematycznych i możliwości rozwiązywania układów równań.
 8. Niesamodzielność pracy (ściąganie, rozmowa, korzystanie z niedozwolonych pomocy – kalkulatory z rozbudowanymi funkcjami, komórki) oznacza ocenę niedostateczną na egzaminie, utratę wszelkich bonusów na egzaminie poprawkowym oraz utratę prawa do ewentualnej obniżki wymaganych do zaliczenia punktów.

Wymagania dotyczące rozwiązania zadań

 1. Jeżeli wymagane jest rozwiązanie układu równań w zadaniu, to rozwiązanie musi znaleźć się na pracy. Brak rozwiązania układu równań (podanie tylko samych niewiadomych) zostanie potraktowane jako ściąganie i dalsze rozwiązanie nie będzie punktowane.
 2. Rozwiązanie układu równań można prowadzić na samych liczbach, bez zapisywania jednostek, jednak rozwiązanie (X1, X2 czy też Z1, Z2) muszą być zapisane z jednostkami. Podobnie wartości przemieszczeń wirtualnych dij czy reakcji wirtualnych rij muszą być podawane z jednostkami. Brak jednostek oznacza mniejszą liczbę punktów za prawidłowe rozwiązanie.
 3. Jednostki muszą znajdować się na każdym wykresie sił wewnętrznych lub linii wpływu. Jednostki można zapisywać obok wykresu, a na wykresie nanieść tylko same wartości liczbowe.