Egzamin – studia niestacjonarne

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia niestacjonarne zamieszczona została lista z podziałem na grupy.

Zamieszczono także listę z liczbą punktów bonusowych na egzamin.

Zmianie też uległy godziny rozpoczęcia egzaminów.