Podział na grupy na egzamin z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczone zostały listy z podziałem na grupy na egzamin z Mechaniki Budowli. Nie istnieje możliwość przyjścia na egzamin z inną grupą niż z tą do której jest się przypisanym.

Na listach nie ma osób, które mają niezaliczone ćwiczenia i/lub projekty. Osoby takie, które chciałyby pisać egzamin proszę o kontakt. Warunkiem zaliczenia egzaminu przez te osoby jest zdobycie minimum 50,5pkt (obligatoryjnie, bez możliwości obniżenia punktacji) oraz zaliczenie wszystkich efektów kształcenia w czasie egzaminów.