W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczone zostały wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli (część zadaniowa).

Osoby, które uzyskały więcej niż 96pkt mogą zaliczać tylko EK (Stateczność i Dynamika), mogą też oczywiście pisać całą teorię. Osoby, które mają niezaliczony dowolny inny EK, mogą go zaliczyć na części teoretycznej.

Warunkiem zaliczenia EK (SiD) jest zdobycie min 4pkt, warunkiem zaliczenia dowolnego innego EK jest zdobycie min. 6pkt (jeżeli jest jedno pytania z tego efektu), 11pkt (dwa pytania), 15pkt (trzy pytania) lub 18pkt (cztery pytania).

Jeżeli w danej grupie nie zostanie wylosowane pytanie z danego EK, na prośbę studenta zostanie wylosowane dodatkowe pytanie z zakresu odpowiadającego danemu EK.