Efekty kształcenia z Mechaniki Budowli i powiązane z nimi pytania egzaminacyjne

Efekty kształcenia z przedmiotu Mechanika Budowli:

  • EK 1 (praca konstrukcji prętowych) – pytania 8-17, 24-25 oraz 36
  • EK 2 (statyka i dynamika konstrukcji) – pytania 1-8 (część nr 2)
  • EK3 (metoda sił) – pytania 18-23
  • EK4 (metoda przemieszczeń) – pytania 26-32
  • EK5 (linie wpływu) – pytania 1-7 oraz 33-35
  • EK6 (obrona zaprezentowanego rozwiązania)