Egzamin teoretyczny

Zamieszczone zostały wyniki z części teoretycznej z egzaminu z Mechaniki Budowli.

We wrześniu można poprawiać cały egzamin (zadania, teoria, EK SiD), można też poprawiać tylko wybraną część egzaminu. Punkty bonusowe oraz zdobyte punkty przechodzą na poprawę. W przypadku pisania poprawy, z każdej części (zadania, teoria, EK SiD) do zaliczenia egzaminu będzie brana wyższa liczba punktów.