Podział na grupy na egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli (studia stacjonarne)

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczony został podział na grupy na egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli na studiach niestacjonarnych.

Egzamin pisany będzie w dwóch częściach jedna po drugiej (teoria, zadania) na dwóch oddzielnych kartkach, bez opuszczania sali egzaminacyjnej.

Osoby, które zaliczają tylko EK ze Stateczności i Dynamiki (nieuwzględnione na żadne z list) proszę przyjść z grupą I na godz. 8:30