Egzamin z Mechaniki Budowli – studia stacjonarne

Osoby, które przedstawiły zwolnienie lekarskie proszę przyjść w sobotę na godzinę 10:45 do Auli A. Najpierw napisana zostanie część teoretyczna, zaś potem część zadaniowa.