Wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne oraz w podsekcji Studia niestacjonarne zamieszczone zostały wyniki egzaminu poprawkowego z Mechaniki Budowli.