W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin podsekcji Studia stacjonarne zostały zamieszczone wyniki egzaminu „zerowego” z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych.

Punkty zdobyty podczas tego podejścia przechodzą na kolejne podejścia, co oznacza że niezależnie od wyników którejkolwiek części egzaminy (zadania, teoria, EK – SiD) w kolejnym podejściu, mniej punktów nie można już mieć.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy piszący korzystał z niedozwolonej pomocy podczas egzaminu, wtedy wszystkie punkty się zerują.

Zaszufladkowano do kategorii Egzamin

Wyniki kolokwium poprawkowego nr 4

W zakładce Wyniki w sekcji Kolokwium zamieszczone zostały wyniki kolokwium poprawkowego nr 4.

Poprawa najgorzej napisanego kolokwium we wtorek 23.01.2018 godz. 19:00 – WB Aula A. Osoby, które nie pisały któregoś z kolokwium, a mają zwolnienie pisać będą kolokwium zaległe w tym samym czasie, tj. wtorek 23.01.2018 godz. 19:00 – WB Aula A.