Zajęcia i konsultacje z dnia 15.05

Ze względu na godziny rektorskie w dniu 15.05 zajęcia nie odbędą się, nie będzie też możliwości pisania kolokwiów ani konsultowania.

We środę (16.05) na konsultacjach od godz. 19:30 istnieje możliwość pisania poprawy kolokwiów, a także istnieje możliwość rozwiązania przykładu który pojawi się w postaci dwóch zadań na kolokwium nr 3.

Zajęcia projektowanie nie odbędą się, zatem aby zdobyć punkty należy je odrobić w grupach u dr inż. Adama Walendziuka lub też rozwiązać to samodzielnie i pokazać mi na samym początku kolejnych zajęć (22.05) celem uzyskania punktów (aby zdobyć punkty muszą być prawidłowo narysowane wykresy M1, M2, M3 i MP, prawidłowo rozwiązany łańcuch kinematyczny, prawidłowo obliczone reakcje wirtualne r11 do r33 i R1P do R3P, a także narysowany wykres końcowy M).

Ćwiczenie z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych w grupach B, D i E

Od najbliższego tygodnia (tj. od 23.04.2018) ćwiczenia z Mechaniki Budowli w grupach prowadzonych dotąd przez p. mgr inż. Sandrę Mlonek odbywać się będą w nowych terminach.

  1. grupa z poniedziałku z godz. 12:15 zajęcia przeniesione na piątek na godz. 10:15 do WB 18B
  2. grupa z wtorku z godz. 10:15 zajęcia przeniesione na piątek na godz. 8:15 do WB 63B
  3. grupa z wtorku z godz. 12:15 zajęcia przeniesione na wtorek na godz.16:00 do WB Aula A