Wymagania na egzamin z Mechaniki Budowli

Wymaganie na egzaminie:

 1. Na egzamin przychodzi się z grupą do której jest się przypisanym. Podział na grupy znajduje się na stronie.
 2. Nie jest wymagany strój galowy, ale proszę nie przychodzić na egzamin w ubraniu wakacyjnym.
 3. Przyniesione torby i plecaki na czas egzaminu zostaną złożone pod ścianą.
 4. Na czas egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone (nie wyciszone). Dzwoniący lub wibrujący telefon uznany będzie za niedozwoloną pomoc i oznaczać będzie koniec egzaminu.
 5. Egzamin pisany jest na jednej białej czystej kartce xero. Egzamin można pisać ołówkiem lub długopisem. Można używać kolorów, za wyjątkiem czerwonego (lub jego odcieni).
 6. Praca musi zmieścić się na jednej kartce, zapełnienie jej nieupoważnia do skorzystania z kolejnej. Rysunki proszę robić niezbyt duże, ale też nie w wersji mikro,
 7. Można używać kalkulatorów, ale tylko z podstawowymi funkcjami (mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie), bez funkcji matematycznych i możliwości rozwiązywania układów równań.
 8. Niesamodzielność pracy (ściąganie, rozmowa, korzystanie z niedozwolonych pomocy – kalkulatory z rozbudowanymi funkcjami, komórki) oznacza ocenę niedostateczną na egzaminie, utratę wszelkich bonusów na egzaminie poprawkowym oraz utratę prawa do ewentualnej obniżki wymaganych do zaliczenia punktów.

Wymagania dotyczące rozwiązania zadań

 1. Jeżeli wymagane jest rozwiązanie układu równań w zadaniu, to rozwiązanie musi znaleźć się na pracy. Brak rozwiązania układu równań (podanie tylko samych niewiadomych) zostanie potraktowane jako ściąganie i dalsze rozwiązanie nie będzie punktowane.
 2. Rozwiązanie układu równań można prowadzić na samych liczbach, bez zapisywania jednostek, jednak rozwiązanie (X1, X2 czy też Z1, Z2) muszą być zapisane z jednostkami. Podobnie wartości przemieszczeń wirtualnych dij czy reakcji wirtualnych rij muszą być podawane z jednostkami. Brak jednostek oznacza mniejszą liczbę punktów za prawidłowe rozwiązanie.
 3. Jednostki muszą znajdować się na każdym wykresie sił wewnętrznych lub linii wpływu. Jednostki można zapisywać obok wykresu, a na wykresie nanieść tylko same wartości liczbowe.

Terminy zaliczeń ćwiczeń i projektów w ostatnim tygodniu semestru

1. Ćwiczenia audytoryjne – studia stacjonarne

 • grupa A – poniedziałek 17:40 (WB Aula A)
 • grupa B i D – wtorek 16:00 (WB Aula A)
 • grupa C i E – wtorek 17:40 (WB Aula A)
 • grupa F (grupa mgr Mlonek) – środa 17:40 (WB Aula A)
 • poprawa najsłabszego kolokwium – piątek 8:15 (WB 63B) i 10:15 (WB 18B)
 • kolokwium nr 5 („kombajn”) – sobota

2. Ćwiczenia audytoryjne – studia niestacjonarne

 • poniedziałek 19:30 (WB Aula A)
 • wtorek 19:30 (WB Aula A)
 • środa 17:40 (WB Aula A)
 • poprawa najsłabszego kolokwium – piątek 8:15 (WB 63B) i 10:15 (WB 18B)
 • kolokwium nr 4 („kombajn”) – sobota

3. Ćwiczenia projektowe

 • poniedziałek 17:40 i 19:30  (WB Aula A)
 • wtorek 16:00 i 19:30 (WB Aula A)
 • środa 17:40 (WB Aula A)

Projekt z Mechaniki Budowli

W zakładce Wyniki w sekcji Projekt zamieszczone zostały sumaryczne punkty zdobyte na projekcie z Mechaniki Budowli w grupach P-1 i P-4.

Następujące osoby, muszę obronić odpowiednie projekty:

 • osoby, które nie uzyskały 30 pkt zobowiązane są bronić wszystkie projekty,
 • osoby, które nie oddały jeszcze projektu, a chcą zaliczać, muszę najpierw oddać projekt,
 • osoby, które zdobyły 30 i więcej punktów, ale nie zdobyły 6 pkt na kolokwium muszą bronić odpowiedni projekt:
  • kolokwium nr 1 – projekt nr 1,
  • kolokwium nr 2 – projekt nr 2
  • kolokwium nr 3 – projekt nr 3 część A
  • kolokwium nr 4 – projekt nr 3 część B (jeżeli ktoś poprawia to kolokwium, to po zdobyciu 6 pkt, nie będzie musiał bronić projektu).