Efekty kształcenia z Mechaniki Budowli i powiązane z nimi pytania egzaminacyjne

Efekty kształcenia z przedmiotu Mechanika Budowli:

  • EK 1 (praca konstrukcji prętowych) – pytania 8-17, 24-25 oraz 36
  • EK 2 (statyka i dynamika konstrukcji) – pytania 1-8 (część nr 2)
  • EK3 (metoda sił) – pytania 18-23
  • EK4 (metoda przemieszczeń) – pytania 26-32
  • EK5 (linie wpływu) – pytania 1-7 oraz 33-35
  • EK6 (obrona zaprezentowanego rozwiązania)

 

Podział na grupy na egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcjach Studia stacjonarne i Studia niestacjonarne zamieszczone zostały listy z podziałem na grupy.

Godziny rozpoczęcia egzaminów w poszczególnych grupach znajdują się na tych samych podstronach.

Egzamin poprawkowy pisany jest w kolejności: teoria, a następnie zadania.

  1. Zaliczonych efektów kształcenia (EK) nie poprawia się. Niezależnie od wyniku egzaminu poprawkowego są one zaliczone.
  2. Zdobytych punktów się nie traci. Jeżeli na egzaminie poprawkowym któraś część egzaminu zostanie napisana gorzej, niż w podejściu podstawowym, pozostają punkty z pierwszego podejścia.

Listy na kolokwium poprawkowe nr 3

W sekcji Wyniki w zakładce Kolokwium zamieszczona została lista z podziałem na grupy na kolokwium poprawkowe.

Osoby, które będą pisać kolokwium po raz pierwszy, aby ten termin był uznany za pierwsze podejście muszą przedstawić zwolnienie lekarskie obejmujące dzień, kiedy było pisane kolokwium nr 3.

W przypadku braku zwolnienia termin ten będzie traktowany jako termin poprawkowy