Podział na grupy na egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli (studia stacjonarne)

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczony został podział na grupy na egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli na studiach niestacjonarnych.

Egzamin pisany będzie w dwóch częściach jedna po drugiej (teoria, zadania) na dwóch oddzielnych kartkach, bez opuszczania sali egzaminacyjnej.

Osoby, które zaliczają tylko EK ze Stateczności i Dynamiki (nieuwzględnione na żadne z list) proszę przyjść z grupą I na godz. 8:30

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczone zostały wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli (część zadaniowa).

Osoby, które uzyskały więcej niż 96pkt mogą zaliczać tylko EK (Stateczność i Dynamika), mogą też oczywiście pisać całą teorię. Osoby, które mają niezaliczony dowolny inny EK, mogą go zaliczyć na części teoretycznej.

Warunkiem zaliczenia EK (SiD) jest zdobycie min 4pkt, warunkiem zaliczenia dowolnego innego EK jest zdobycie min. 6pkt (jeżeli jest jedno pytania z tego efektu), 11pkt (dwa pytania), 15pkt (trzy pytania) lub 18pkt (cztery pytania).

Jeżeli w danej grupie nie zostanie wylosowane pytanie z danego EK, na prośbę studenta zostanie wylosowane dodatkowe pytanie z zakresu odpowiadającego danemu EK.

Egzamin – studia niestacjonarne

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia niestacjonarne zamieszczona została lista z podziałem na grupy.

Zamieszczono także listę z liczbą punktów bonusowych na egzamin.

Zmianie też uległy godziny rozpoczęcia egzaminów.

Kolokwia poprawkowe

Kolokwium poprawkowe nr 4

 • poniedziałek 8:15 (Aula A) grupy – A,D,E
 • poniedziałek 12:15 (WB 205A) grupy – B,C

Poprawa najgorzej napisanego kolokwium

 • wtorek 8:30 (WB 205A) – podział na grupy po kolokwium poprawkowym nr 4
 • wtoekj 10:15 (WB 205A) – podział na grupy po kolokwium poprawkowym nr 4

Egzamin – wymagania


Wymaganie na egzaminie:

 1. Na egzamin przychodzi się z grupą do której jest się przypisanym. Podział na grupy znajduje się na stronie.
 2. Nie jest wymagany strój galowy, ale proszę nie przychodzić na egzamin w ubraniu wakacyjnym.
 3. Przyniesione torby i plecaki na czas egzaminu zostaną złożone pod ścianą.
 4. Na czas egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone (nie wyciszone). Dzwoniący lub wibrujący telefon uznany będzie za niedozwoloną pomoc i oznaczać będzie koniec egzaminu.
 5. Egzamin pisany jest na jednej białej czystej kartce xero. Egzamin można pisać ołówkiem lub długopisem. Można używać kolorów, za wyjątkiem czerwonego (lub jego odcieni).
 6. Praca musi zmieścić się na jednej kartce, zapełnienie jej nie upoważnia do skorzystania z kolejnej. Rysunki proszę robić niezbyt duże, ale też nie w wersji mikro,
 7. Można używać kalkulatorów, ale tylko z podstawowymi funkcjami (mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie), bez funkcji matematycznych i możliwości rozwiązywania układów równań.
 8. Niesamodzielność pracy (ściąganie, rozmowa, korzystanie z niedozwolonych pomocy – kalkulatory z rozbudowanymi funkcjami, komórki) oznacza ocenę niedostateczną na egzaminie, utratę wszelkich bonusów na egzaminie poprawkowym oraz utratę prawa do ewentualnej obniżki wymaganych do zaliczenia punktów.

Wymagania dotyczące rozwiązania zadań

 1. Jeżeli wymagane jest rozwiązanie układu równań w zadaniu, to rozwiązanie musi znaleźć się na pracy. Brak rozwiązania układu równań (podanie tylko samych niewiadomych) zostanie potraktowane jako ściąganie i dalsze rozwiązanie nie będzie punktowane.
 2. Rozwiązanie układu równań można prowadzić na samych liczbach, bez zapisywania jednostek, jednak rozwiązanie (X1, X2 czy też Z1, Z2) muszą być zapisane z jednostkami. Podobnie wartości przemieszczeń wirtualnych dij czy reakcji wirtualnych rij muszą być podawane z jednostkami. Brak jednostek oznacza mniejszą liczbę punktów za prawidłowe rozwiązanie.
 3. Jednostki muszą znajdować się na każdym wykresie sił wewnętrznych lub linii wpływu. Jednostki można zapisywać obok wykresu, a na wykresie nanieść tylko same wartości liczbowe.

Konsultacje

Konsultacje w dniach 29-30-31 maja nie odbędą się.

W dniu 29 maja w czasie konsultacji jest możliwa poprawa kolokwiów przez studentów studiów niestacjonarnych. Zainteresowane osoby proszę zgłaszać się o godz. 7:55, aby zostały wzięte zestawy na kolokwium.

Najbliższe konsultacje w dniu 5 czerwca (poniedziałek) od godz. 9:15.