Zajęcia i konsultacje z dnia 15.05

Ze względu na godziny rektorskie w dniu 15.05 zajęcia nie odbędą się, nie będzie też możliwości pisania kolokwiów ani konsultowania.

We środę (16.05) na konsultacjach od godz. 19:30 istnieje możliwość pisania poprawy kolokwiów, a także istnieje możliwość rozwiązania przykładu który pojawi się w postaci dwóch zadań na kolokwium nr 3.

Zajęcia projektowanie nie odbędą się, zatem aby zdobyć punkty należy je odrobić w grupach u dr inż. Adama Walendziuka lub też rozwiązać to samodzielnie i pokazać mi na samym początku kolejnych zajęć (22.05) celem uzyskania punktów (aby zdobyć punkty muszą być prawidłowo narysowane wykresy M1, M2, M3 i MP, prawidłowo rozwiązany łańcuch kinematyczny, prawidłowo obliczone reakcje wirtualne r11 do r33 i R1P do R3P, a także narysowany wykres końcowy M).

Ćwiczenie z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych w grupach B, D i E

Od najbliższego tygodnia (tj. od 23.04.2018) ćwiczenia z Mechaniki Budowli w grupach prowadzonych dotąd przez p. mgr inż. Sandrę Mlonek odbywać się będą w nowych terminach.

  1. grupa z poniedziałku z godz. 12:15 zajęcia przeniesione na piątek na godz. 10:15 do WB 18B
  2. grupa z wtorku z godz. 10:15 zajęcia przeniesione na piątek na godz. 8:15 do WB 63B
  3. grupa z wtorku z godz. 12:15 zajęcia przeniesione na wtorek na godz.16:00 do WB Aula A

Informacje na temat zajęć i zaliczeń w dniach 19-29.03.2018

Wykład z Mechaniki Budowli z dnia 19.03.2018 oraz z dnia 26.03.2018 odpracowany zostanie we środę 21.03.2018 w godz. 18:00-21:05.

Konsultacje odbędą się w sobotę 24.03.2018 w godz. 13:30-15:00. Konsultować można także w poniedziałek i wtorek podczas projektu w godz. 19:20-20:55.

We środę 28.03.2018 odbędzie się kolokwium poprawkowe nr 1. Kolokwium pisane będzie w grupach zgodnie z podziałem, jaki zostanie umieszczony na stronie, w WB Aula A. Poszczególne grupy rozpoczynać będą kolokwium o godz. 18:00, 19:00 i ew. 20:00. Czas pisania kolokwium 50 minut.

Zajęcia i konsultacje w dniach 5-8.03.2018

Wykład z dnia 5.03.2018 zostanie przeniesiony na 7.03.2018 (środę) do WB Aula A na godz. 18:00-19:30.

Ćwiczenia audytoryjne z poniedziałku i wtorku z godz. 17:40 rozpoczną się o godz. 18:00, zaś ćwiczenia projektowe o 19:30.

Konsultacje z poniedziałku, wtorku i środy (5-7.03.2018) przeniesione będą na środę (7.03.2018) i czwartek (8.03.2018) na godz. 19:30.

Ćwiczenia audytoryjne z poniedziałku (godz. 12:15) i wtorku (10:15; 12:15) poprowadzi mgr inż. Sandra Mlonek.

Za utrudnienia przepraszam.