Kolokwium poprawkowe nr 3 z Mechaniki Budowli studia stacjonarne

W zakładce Wyniki w sekcji Kolokwium zamieszczone zostały listy z podziałem na grupy na kolokwium poprawkowe nr 3 z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych. Na listach zmieszczone zostały nazwiska osób, które zadeklarowały chęć poprawy.

Kolokwium odbędzie się w dwóch grupach o godz. 19:30 i 20:30.

Ze względu na  kolokwium zaplanowane na tę środę (6.06.2018) konsultacje nie odbędą się. Najbliższe konsultacje w sobotę w godz. 13:30-15:00.