Wyniki kolokwium poprawkowego nr 4

W zakładce Wyniki w sekcji Kolokwium zamieszczone zostały wyniki kolokwium poprawkowego nr 4.

Poprawa najgorzej napisanego kolokwium we wtorek 23.01.2018 godz. 19:00 – WB Aula A. Osoby, które nie pisały któregoś z kolokwium, a mają zwolnienie pisać będą kolokwium zaległe w tym samym czasie, tj. wtorek 23.01.2018 godz. 19:00 – WB Aula A.

Wyniki kolokwium nr 2 z Mechaniki Budowli

Na stronie w zakładce Wyniki w sekcji Kolokwium zamieszczone zostały wyniki kolokwium nr 2 z Mechaniki Budowli.

Prace można obejrzeć na konsultacjach przed wykładem oraz przed ćwiczeniami. Kolokwium poprawkowe odbędzie się, tak jak ustalono, we czwartek bezpośrednio po zajęciach.

Kolokwia poprawkowe

Kolokwium poprawkowe nr 4

  • poniedziałek 8:15 (Aula A) grupy – A,D,E
  • poniedziałek 12:15 (WB 205A) grupy – B,C

Poprawa najgorzej napisanego kolokwium

  • wtorek 8:30 (WB 205A) – podział na grupy po kolokwium poprawkowym nr 4
  • wtoekj 10:15 (WB 205A) – podział na grupy po kolokwium poprawkowym nr 4