Kolokwia poprawkowe

Kolokwium poprawkowe nr 4

  • poniedziałek 8:15 (Aula A) grupy – A,D,E
  • poniedziałek 12:15 (WB 205A) grupy – B,C

Poprawa najgorzej napisanego kolokwium

  • wtorek 8:30 (WB 205A) – podział na grupy po kolokwium poprawkowym nr 4
  • wtoekj 10:15 (WB 205A) – podział na grupy po kolokwium poprawkowym nr 4

Kolokwium nr 3

W zakładce Wyniki w sekcji Kolokwium zamieszczone zostały wyniki kolokwium nr 3 z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych.

Pracę można obejrzeć tylko na konsultacjach.

Deklaracja poprawy na bajbliższych zajęciach.