Pliki

Pytanie na egzamin teoretyczny

Projekt z Mechaniki Budowli:

Przykładowe rozwiązania

Linie wpływu wielkości statycznych w belkach oraz wyliczenie tych wielkości z wykorzystaniem linii wpływowych:

Linie wpływu sił w prętach kratownic:

Obliczanie sił w prętach kratownic:

Obliczanie przemieszczeń węzłów (ugięcie, kąt obrotu) z wykorzystaniem wzoru Maxwella-Mohra:

Obliczenia konstrukcji niewyznaczalnych z wykorzystaniem Metody Sił:

Rozwiązywanie układów z wykorzystaniem Metody Crossa: