Wyniki kolokwium nr 2 z Mechaniki Budowli

Na stronie w zakładce Wyniki w sekcji Kolokwium zamieszczone zostały wyniki kolokwium nr 2 z Mechaniki Budowli.

Prace można obejrzeć na konsultacjach przed wykładem oraz przed ćwiczeniami. Kolokwium poprawkowe odbędzie się, tak jak ustalono, we czwartek bezpośrednio po zajęciach.

Podział na grupy na egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli (studia stacjonarne)

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczony został podział na grupy na egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli na studiach niestacjonarnych.

Egzamin pisany będzie w dwóch częściach jedna po drugiej (teoria, zadania) na dwóch oddzielnych kartkach, bez opuszczania sali egzaminacyjnej.

Osoby, które zaliczają tylko EK ze Stateczności i Dynamiki (nieuwzględnione na żadne z list) proszę przyjść z grupą I na godz. 8:30

Egzamin teoretyczny

Zamieszczone zostały wyniki z części teoretycznej z egzaminu z Mechaniki Budowli.

We wrześniu można poprawiać cały egzamin (zadania, teoria, EK SiD), można też poprawiać tylko wybraną część egzaminu. Punkty bonusowe oraz zdobyte punkty przechodzą na poprawę. W przypadku pisania poprawy, z każdej części (zadania, teoria, EK SiD) do zaliczenia egzaminu będzie brana wyższa liczba punktów.

Zaszufladkowano do kategorii Egzamin

Efekty kształcenia z Mechaniki Budowli i powiązane z nimi pytania egzaminacyjne

Efekty kształcenia z przedmiotu Mechanika Budowli:

  • EK 1 (praca konstrukcji prętowych) – pytania 8-17, 24-25 oraz 36
  • EK 2 (statyka i dynamika konstrukcji) – pytania 1-8 (część nr 2)
  • EK3 (metoda sił) – pytania 18-23
  • EK4 (metoda przemieszczeń) – pytania 26-32
  • EK5 (linie wpływu) – pytania 1-7 oraz 33-35
  • EK6 (obrona zaprezentowanego rozwiązania)

 

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczone zostały wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli (część zadaniowa).

Osoby, które uzyskały więcej niż 96pkt mogą zaliczać tylko EK (Stateczność i Dynamika), mogą też oczywiście pisać całą teorię. Osoby, które mają niezaliczony dowolny inny EK, mogą go zaliczyć na części teoretycznej.

Warunkiem zaliczenia EK (SiD) jest zdobycie min 4pkt, warunkiem zaliczenia dowolnego innego EK jest zdobycie min. 6pkt (jeżeli jest jedno pytania z tego efektu), 11pkt (dwa pytania), 15pkt (trzy pytania) lub 18pkt (cztery pytania).

Jeżeli w danej grupie nie zostanie wylosowane pytanie z danego EK, na prośbę studenta zostanie wylosowane dodatkowe pytanie z zakresu odpowiadającego danemu EK.