Kolokwium poprawkowe nr 3 z Mechaniki Budowli studia stacjonarne

W zakładce Wyniki w sekcji Kolokwium zamieszczone zostały listy z podziałem na grupy na kolokwium poprawkowe nr 3 z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych. Na listach zmieszczone zostały nazwiska osób, które zadeklarowały chęć poprawy.

Kolokwium odbędzie się w dwóch grupach o godz. 19:30 i 20:30.

Ze względu na  kolokwium zaplanowane na tę środę (6.06.2018) konsultacje nie odbędą się. Najbliższe konsultacje w sobotę w godz. 13:30-15:00.

 

Odwołane zajęcia w piątek 1 czerwca

Osoby, które uczęszczają na ćwiczenia z Mechaniki Budowli w grupach piątkowych, a które nie były na zajęciach w grupach poniedziałkowej i wtorkowych, zagadnienia z zajęć muszą opracować we własnym zakresie. Termin kolokwium nr 4, mimo odwołania zajęć, nie ulega przesunięciu.

Zajęcia i konsultacje z dnia 15.05

Ze względu na godziny rektorskie w dniu 15.05 zajęcia nie odbędą się, nie będzie też możliwości pisania kolokwiów ani konsultowania.

We środę (16.05) na konsultacjach od godz. 19:30 istnieje możliwość pisania poprawy kolokwiów, a także istnieje możliwość rozwiązania przykładu który pojawi się w postaci dwóch zadań na kolokwium nr 3.

Zajęcia projektowanie nie odbędą się, zatem aby zdobyć punkty należy je odrobić w grupach u dr inż. Adama Walendziuka lub też rozwiązać to samodzielnie i pokazać mi na samym początku kolejnych zajęć (22.05) celem uzyskania punktów (aby zdobyć punkty muszą być prawidłowo narysowane wykresy M1, M2, M3 i MP, prawidłowo rozwiązany łańcuch kinematyczny, prawidłowo obliczone reakcje wirtualne r11 do r33 i R1P do R3P, a także narysowany wykres końcowy M).