Informacje na temat zajęć i zaliczeń w dniach 19-29.03.2018

Wykład z Mechaniki Budowli z dnia 19.03.2018 oraz z dnia 26.03.2018 odpracowany zostanie we środę 21.03.2018 w godz. 18:00-21:05.

Konsultacje odbędą się w sobotę 24.03.2018 w godz. 13:30-15:00. Konsultować można także w poniedziałek i wtorek podczas projektu w godz. 19:20-20:55.

We środę 28.03.2018 odbędzie się kolokwium poprawkowe nr 1. Kolokwium pisane będzie w grupach zgodnie z podziałem, jaki zostanie umieszczony na stronie, w WB Aula A. Poszczególne grupy rozpoczynać będą kolokwium o godz. 18:00, 19:00 i ew. 20:00. Czas pisania kolokwium 50 minut.

Zajęcia i konsultacje w dniach 5-8.03.2018

Wykład z dnia 5.03.2018 zostanie przeniesiony na 7.03.2018 (środę) do WB Aula A na godz. 18:00-19:30.

Ćwiczenia audytoryjne z poniedziałku i wtorku z godz. 17:40 rozpoczną się o godz. 18:00, zaś ćwiczenia projektowe o 19:30.

Konsultacje z poniedziałku, wtorku i środy (5-7.03.2018) przeniesione będą na środę (7.03.2018) i czwartek (8.03.2018) na godz. 19:30.

Ćwiczenia audytoryjne z poniedziałku (godz. 12:15) i wtorku (10:15; 12:15) poprowadzi mgr inż. Sandra Mlonek.

Za utrudnienia przepraszam.

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin podsekcji Studia stacjonarne zostały zamieszczone wyniki egzaminu „zerowego” z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych.

Punkty zdobyty podczas tego podejścia przechodzą na kolejne podejścia, co oznacza że niezależnie od wyników którejkolwiek części egzaminy (zadania, teoria, EK – SiD) w kolejnym podejściu, mniej punktów nie można już mieć.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy piszący korzystał z niedozwolonej pomocy podczas egzaminu, wtedy wszystkie punkty się zerują.

Zaszufladkowano do kategorii Egzamin