Terminy zaliczeń ćwiczeń i projektów w ostatnim tygodniu semestru

1. Ćwiczenia audytoryjne – studia stacjonarne

 • grupa A – poniedziałek 17:40 (WB Aula A)
 • grupa B i D – wtorek 16:00 (WB Aula A)
 • grupa C i E – wtorek 17:40 (WB Aula A)
 • grupa F (grupa mgr Mlonek) – środa 17:40 (WB Aula A)
 • poprawa najsłabszego kolokwium – piątek 8:15 (WB 63B) i 10:15 (WB 18B)
 • kolokwium nr 5 („kombajn”) – sobota

2. Ćwiczenia audytoryjne – studia niestacjonarne

 • poniedziałek 19:30 (WB Aula A)
 • wtorek 19:30 (WB Aula A)
 • środa 17:40 (WB Aula A)
 • poprawa najsłabszego kolokwium – piątek 8:15 (WB 63B) i 10:15 (WB 18B)
 • kolokwium nr 4 („kombajn”) – sobota

3. Ćwiczenia projektowe

 • poniedziałek 17:40 i 19:30  (WB Aula A)
 • wtorek 16:00 i 19:30 (WB Aula A)
 • środa 17:40 (WB Aula A)

Projekt z Mechaniki Budowli

W zakładce Wyniki w sekcji Projekt zamieszczone zostały sumaryczne punkty zdobyte na projekcie z Mechaniki Budowli w grupach P-1 i P-4.

Następujące osoby, muszę obronić odpowiednie projekty:

 • osoby, które nie uzyskały 30 pkt zobowiązane są bronić wszystkie projekty,
 • osoby, które nie oddały jeszcze projektu, a chcą zaliczać, muszę najpierw oddać projekt,
 • osoby, które zdobyły 30 i więcej punktów, ale nie zdobyły 6 pkt na kolokwium muszą bronić odpowiedni projekt:
  • kolokwium nr 1 – projekt nr 1,
  • kolokwium nr 2 – projekt nr 2
  • kolokwium nr 3 – projekt nr 3 część A
  • kolokwium nr 4 – projekt nr 3 część B (jeżeli ktoś poprawia to kolokwium, to po zdobyciu 6 pkt, nie będzie musiał bronić projektu).

Kolokwium poprawkowe nr 3 z Mechaniki Budowli studia stacjonarne

W zakładce Wyniki w sekcji Kolokwium zamieszczone zostały listy z podziałem na grupy na kolokwium poprawkowe nr 3 z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych. Na listach zmieszczone zostały nazwiska osób, które zadeklarowały chęć poprawy.

Kolokwium odbędzie się w dwóch grupach o godz. 19:30 i 20:30.

Ze względu na  kolokwium zaplanowane na tę środę (6.06.2018) konsultacje nie odbędą się. Najbliższe konsultacje w sobotę w godz. 13:30-15:00.

 

Odwołane zajęcia w piątek 1 czerwca

Osoby, które uczęszczają na ćwiczenia z Mechaniki Budowli w grupach piątkowych, a które nie były na zajęciach w grupach poniedziałkowej i wtorkowych, zagadnienia z zajęć muszą opracować we własnym zakresie. Termin kolokwium nr 4, mimo odwołania zajęć, nie ulega przesunięciu.