Egzamin

Wyniki egzaminów z Mechaniki Budowli (sesja zimowa 2018):