Kolokwium

Wyniki kolokwium z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych

Podział na grupy na kolokwium poprawkowe z Mechaniki Budowli (studia stacjonarne)


Wyniki kolokwium z Mechaniki Budowli na studiach niestacjonarnych