Ćwiczenia

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie 4 (3 studia niestacjonarne) kolokwiów z materiału przedstawianego na zajęciach.

 • Ocena końcowa zależna jest od liczby uzyskanych punktów ze wszystkich kolokwiów.
 • Do zdobycia jest 50pkt (studia stacjonarne) lub 36pkt (studia niestacjonarne).
 • Zaliczenia ćwiczeń od 25,5pkt (studia stacjonarne) lub 18,5pkt (studia niestacjonarne).
 • Kolokwium dodatkowe mogą pisać osoby, które uzyskały z wszystkich kolokwiów 1525pkt (studia stacjonarne) lub 10-18pkt (studia niestacjonarne).
 • Osoby, które uzyskają odpowiednio mniej niż 15pkt / 10pkt otrzymują ocenę niedostateczną.

Kolokwium w terminie podstawowym trwa 60 minut, w terminie poprawkowym 50 minut.

Aby pisać kolokwium poprawkowe należy złożyć taką deklarację, bez deklaracji nie jest możliwe poprawianie danego kolokwium. Złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją ze zdobytych punktów z kolokwium pisanego w terminie podstawowym.

Jeżeli ktoś był nieobecny na kolokwium (i nieobecność jest usprawiedliwiona) to może pisać kolokwium jako pierwszy termin na pierwszych konsultacjach po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Jeżeli zwolnienie lekarskie będzie trwać do czasu kolokwium poprawkowego to ten termin traktowany będzie jako termin podstawowy, zaś pierwsze konsultacje po poprawce jako termin poprawkowy.

Nieobecności na zajęciach (bez znaczenia: usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione) w ilości 4 (studia stacjonarne) lub 3 (studia niestacjonarne) oznaczają brak punktów bonusowych na egzaminie. Odrabianie zajęć z inną grupą traktowanie jest jako 1/2 nieobecności.

Terminy kolokwiów

Studia stacjonarne

 • Kolokwium nr 1 (4 tydzień): 13, 14, 15 marca 2017
 • Kolokwium nr 2 (8 tydzień): 10, 11, 12 kwietnia 2017
 • Kolokwium nr 3 (11 tydzień): 15,16,17  maja 2017
 • Kolokwium nr 4 (14 tydzień): 5, 6, 7 czerwca 2017
 • Kolokwium poprawkowe nr 1 (6 tydzień):  27 marca 2017 (poniedziałek)
 • Kolokwium poprawkowe nr 2 (9 tydzień):  24 kwietnia 2017 (poniedziałek)
 • Kolokwium poprawkowe nr 3 (13 tydzień): 29 maja 2017 (poniedziałek)
 • Kolokwium poprawkowe nr 4 (15 tydzień): 12, 13 czerwca 2017 (poniedziałek, wtorek).

kolokwia poprawkowe nr 1,2,3 odbędą się w WB Aula A od godz. 8:00 (podział na dwie lub trzy grupy, w zależności od liczby piszących)

 • Kolokwium dodatkowe nr 5: 14 czerwca (środa), godz. 10:00, WB Aula A

po jednym zadaniu z każdego z czterech kolokwiów podstawowych

Studia niestacjonarne

 • Kolokwium nr 1 (3 zjazd): 25 marca 2017
 • Kolokwium nr 2 (6 zjazd): 22 kwietnia 2017
 • Kolokwium nr 3 (9 zjazd): 27 maja 2017
 • Kolokwium poprawkowe nr 1 (4,5 zjazd):  —-
 • Kolokwium poprawkowe nr 2 (7,8 zjazd):  —-
 • Kolokwium poprawkowe nr 3 (10 zjazd): 10 czerwca 2017 (na zajęciach)
 • Kolokwium dodatkowe nr 4: 14 czerwca (środa), godz. 10:00, WB Aula A

po jednym zadaniu z każdego z trzech kolokwiów podstawowych oraz jedno dodatkowe.