Projekt

ĆWICZENIA PROJEKTOWE

Podstawą zaliczenia ćwiczeń projektowych jest rozwiązanie czterech (studia stacjonarne) lub trzech (studia niestacjonarne) zadań projektowych, oddanie ich w terminie oraz ich obrona. Za zgodą osoby prowadzącej student może być zwolniony z obrony wybranego projektu, jeżeli z odpowiedniego kolokwium zdobył min. 6,0pkt.

Nie oddanie chociaż jednego projektu w terminie skutkuje opuszczeniem systemu punktowego, koniecznością obrony wszystkich projektów, niezależnie od punktów z kolokwiów.

Aby otrzymać ocenę co najmniej dostateczną z ćwiczeń projektowych student musi w sumie uzyskać co najmniej 30,0pkt. Punkty uzyskuje się za wykonanie projektu, który następnie jest oceniany przez prowadzącego oraz za pracę na zajęciach.

Studia stacjonarne:

Za pracę na zajęciach ( 2-13 zajęcia) można uzyskać po 1,5pkt za każde zajęcie (w sumie 18,0pkt). Za projekty można uzyskać po 8,0pkt za każdy (w sumie 32,0pkt).

Każda nieobecność (usprawiedliwiona lub też nieusprawiedliwiona) uniemożliwia zdobycie punktów za pracę na zajęciach.

W sumie można uzyskać 50,0pkt.

Studia niestacjonarne:

Za pracę na zajęciach ( 2, 4, 6, 8, 10 zjazd) można uzyskać po 3pkt za każde zajęcie (w sumie 15pkt). Za projekty można uzyskać po 12 punktów za każdy (w sumie 36pkt).

Każda nieobecność (usprawiedliwiona lub też nieusprawiedliwiona) uniemożliwia zdobycie punktów za pracę na zajęciach.

W sumie można uzyskać 51pkt.

Ocena końcowa zależna jest od liczby punktów:

 • 47,5-51.0 pkt → ocena 5,0
 • 43,0-47.0 pkt → ocena 4,5
 • 38,0-42.5 pkt → ocena 4,0
 • 33,0-37.5 pkt → ocena 3,5
 • 30,0-32.5 pkt → ocena 3,0

Terminy wydania i oddania projektów:

Studia stacjonarne

 • projekt nr 1 ( 1 zajęcia / 5 zajęcia )
 • projekt nr 2 ( 5 zajęcia / 9 zajęcia )
 • projekt nr 3 część A ( 9 zajęcia / 12 zajęcia)
 • projekt nr 3 część B ( 9 zajęcia / 14 zajęcia)

Projekty oddawane są na początku zajęć, za wyjątkiem projektu nr 3 część B, który należy oddać do końca zajęć.

Studia niestacjonarne

 • projekt nr 1 ( 2 zjazd / 6 zjazd )
 • projekt nr 2 ( 4 zjazd / 8 zjazd)
 • projekt nr 3 ( 8 zjazd / 10 zjazd)