Egzamin

EGZAMIN

Egzamin składa się z dwóch części: zadaniowej oraz teoretycznej.

Część zadaniowa: Do wyboru 2 z 3 zadań. Każde zadanie za max. 30pkt. W sumie do zdobycia 60pkt.

Część teoretyczna: 5 pytań. Każde pytanie za max. 8pkt. W sumie do zdobycia 40pkt.

Cztery pytania z listy nr 1 (36 pytania) oraz piąte pytanie z listy nr 2 (8 pytań).

Pytanie nr 5 jest pytaniem obowiązkowym, niezaliczenie tego pytanie powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej z całego egzaminu.

Zaliczenie egzaminu:

Sumaryczna liczba punktów podzielona przez 20 daje ocenę ostateczną z egzaminu (z zaokrągleniem do pół stopnia w górę). Zaliczenie od 50,5pkt.

Egzamin z punktami bonusowymi.

Studia stacjonarne / niestacjonarne:

Punkty bonusowe na egzamin mogą uzyskać osoby, które zdobędą z ćwiczeń audytoryjnych minimum 25,5pkt  (18,5pkt – st. niestacjonarne) oraz z ćwiczeń projektowych minimum 30pkt.

Punkty bonusowe naliczane są według wzoru:

PB = PĆ*1,4 + PP*0,6             ( PB = PĆ*2,0 + PP*0,6 – studia niestacjonarne)

Suma punktów uzyskanych na egzaminie oraz punktów bonusowych dzielona przez 40 daje ocenę ostateczną z egzaminu (z zaokrągleniem do pół stopnia w górę). Zaliczenie od 100,5pkt.

Punktów bonusowych nie mają osoby, które:

  • nie zaliczyły ćwiczeń lub zaliczyły je na kolokwium dodatkowym,
  • miały 4 ( 3 – studia niestacjonarne) nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych,
  • oddały dowolny projekt po terminie,
  • uzyskały z ćwiczeń projektowych mniej niż 30,0pkt.