Podstawy wodociągów – projekt

Zaliczenie projektu – informacje:

  1. Projekt należy oddać do dnia ….
  2. Projekty należy złożyć w wersji elektronicznej, jako jeden (ew. dwa) pliki .pdf – w wersji gotowej do wydruku.
  3. Projekt powinien zawierać na początku zeskanowaną stronę z danymi otrzymanymi na kartce na początku zajęć.
  4. Projekt można donieść w trakcie zajęć lub wysłać na adres: w.kruszynski@pb.edu.pl (podając w tytule lub treści imiona i nazwiska wykonawców).

Projekty do pobrania: lista

Pobierz: dane_do_projektu1
dane_do_projektu2
wskaźniki cząstkowe i całkowite – obliczenia

projekt_przyklad

Nomogramy do doboru średnic:
nomogram1 nomogram2

Arkusz kalkulacyjny – Obliczenie sieci wodociągowej metodą Crossa

wykres linii ciśnień

usytuowanie zbiornika