Systemy nawadniające i odwadniające

oceny z części dot. nawodnienia: AK_oceny_lista

termin oddania projektów do dnia – 20.06.2018

Tabela – zestawienie danych z projektu

dane do projektu

1. Projekt: widok ogólny i plan sytuacyjny działki do nawodnienia, przykład: plan_sytuacyjny widok_ogolny

2. Plan rozmieszczenia urządzeń zraszających i podział na sekcje nawodnieniowe:

plan_rozmieszczenia podzial_na_sekcje

 

3. Obliczenia hydrauliczne

– wzory i opis: Obliczenia hydrauliczne

– tabela przewodów: spadek_cisnienia

– plan ułożenia przewodów: plan_ulozenia_rur

Projekt wysyłamy na adres: w.kruszynski@pb.edu.pl w postaci pliku(ów) .PDF

Projekt powinien zawierać:
– stronę tytułową
– krótki opis działki (wielkość, powierzchnie domu, terenu)
– rysunki
– tabelaryczne zestawienie wszystkich urządzeń i przewodów (przykład na górze strony)